konurs_trekking

 

“TREKKING W OBIEKTYWIE”

Konkurs fotograficzny biura podróży Trekking Team i Sklepu Górskiego Taternik z Poznania

taternik

 

konkurs_nagrody

Z Regulaminu:

Celem konkursu organizowanego na łamach witryny www.trampingi.pl oraz facebook.com/trampingi  pod hasłem: „Trekking w obiektywie ” jest pokazanie piękna górskich trekkingów w każdym zakątku świata. Promocja tych miejsc oraz możliwość bezpłatnej reklamy dla twórcy zdjęcia. Konkurs ma charakter zabawy i nagrody są symboliczne.

Zgłaszane zdjęcia muszą mieć minimum 1200 szerokości oraz 800px wysokości, przy czym ich waga maksymalna nie może przekraczać 7mb dla jednego zdjęcia.

Do konkursu można zgłaszać również zdjęcia panoramiczne dla których minimalna szerokość pozioma to 2560px i pionowa 1280px, dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniu sepii, oraz zdjęcia HDR.

Zdjęcia należy wysłać w postaci elektronicznej w dowolnych formatach graficznych, jako załącznik do e-maila na adres: konkurs@trampingi.pl

W wiadomości prócz zdjęć należy podać dane w kolejności dodawania zdjęć:

  1. tytuł zdjęcia (obowiązkowo)
  2. imię i nazwisko autora (obowiązkowo)
  3. Wpis “zgoda na FB” lub “brak zgody na FB” , który informuje Organizatora, że zgłoszone zdjęcie może lub nie może opublikować w galerii na stronie https://www.facebook.com/trampingi
  4. LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej na stronie www.trampingi.pl oraz https://www.facebook.com/trampingi, o ile nie chcemy by były prezentowane pod naszym imieniem i nazwiskiem i jeżeli wyrażono zgodę na publikację na facebook’u (obowiązkowo)
  5. miejsce i datę wykonania (nie obowiązkowo)
  6. model aparatu fotograficznego (nie obowiązkowo)
  7. mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia, co przedstawia sfotografowana scena / obiekt (nie obowiązkowo)
  8. Dopuszczalne jest oznaczenie swojego zdjęcia niewielkim znakiem wodnym.

3. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęcia, z zastrzeżeniem udzielenia nieodpłatnej zgody na wykorzystanie zgłaszanych prac do promocji konkursu podczas jego trwania i po jego zakończeniu, oraz wykorzystania w celach promocyjnych przez sponsorów nagród w konkursie, wymienionych w części A regulminu, punkt 7. Na stronach organizatorów i ich portalach facebookowych.

4. Prace konkursowe można zgłaszać od 11.04.2016 do 31.05.2016 do godziny 23:59 (decyduje godzina i data wpłynięcia maila zgłoszeniowego). Po zakończeniu głosowania przez Jury, na stronie konkursowej, zostaną ogłoszeni zwycięscy konkursu w kategorii nagród – co będzie miało miejsce 14.06.2016 roku.

 

Pełny REGULAMIN

[Nie znaleziono pliku]

 

Galeria zgłoszonych prac w galerii na facebook’u