polityka_prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI i obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem Państwa danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Trekking Team, ul. Krzyszkowicka 20/1, 32-020 Wieliczka, tel. 604 489 519, email: rodo@trampingi.pl

Jakie dane zbieramy?

Do celów realizacji imprezy turystycznej oraz zakupu biletu lotniczego:

– imiona i nazwiska,

– data urodzenia,

– numer paszportu,

– data wydania oraz ważności paszportu,

– strona ze zdjęciem paszportu,

– numer pesel, który jest na stronie paszportowej. (nie jest on niezbędny, można go zamazać)

Do celów wystawienia turystycznej polisy ubezpieczeniowej:

– imię i nazwisko/a,

– data urodzenia,

– adres email do przesłania polisy w formie elektronicznej,

– telefon kontaktowy – na potrzeby kontaktu, nie makretingu,

– ewentualnie powyższe dane osoby uposażonej w polisie,

Do celów marketingowych:

– adres email,

Do celów korespondencyjnych oraz prawnych:

– adres korespondencyjny i zamieszkania

– numer telefonu.

W jakim celu wykorzystujemy te dane?

Państwa dane osobowe zbieramy tylko za Państwa zgodą i potrzebne są one do:

– podpisania czyli zawarcia oraz wykonania umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej, w tym zapewnienia poprawnej jakości tych usług  ( art. 6 ust. 1b RODO)

– przetwarzania administracyjnego tj. fakturowania a także do korespondencji na Państwa zapytania, reklamacje (  – art. 6 ust. 1 lit c RODO)

–  dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ( art. 6 ust. 1f RODO)

–  aktualizacji Państwa oferty o dodatkowe świadczenia, które możemy zaproponować w trakcie podpisania umowy i po niej a dotyczą wyłącznie tej umowy ( art. 6 ust. 1f RODO)

– w przypadku wyrażenia zgody także w celach marketingowych swoich innych usług i produktów celu ( art. 6 ust. 1a RODO)

Jak długo będziemy je wykorzystywać?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio czas:

– trwania umowy / zlecenia usługi,

– wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, (5 lat)

– przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy,

– do wycofania zgody.

Jakie mają Państwo prawa?

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do danych

– sprostowania tych danych, gdy są one nieprawidłowe,

– przeniesienae danych, w określonych przypadkach wyszczególnionych w RODO,

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Komu udostepniamy Państwa dane?

Państwa dane mogą zostać przekazane w zakresie niezbednym do realizacji świadczeń:

– podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. naszym agentom

– innym administratorom, np. liniom lotniczym, hotelom

 

Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO i dotyczy to wyłącznie sytuacji związanej z realizacja umowy uczestnictwa w naszych imprezach.

Są one przekazywane naszym kontrahentom w celu realizacji świadczeń a także instytucjom rządowym w celu wyrobienia wymaganych wiz, pozwoleń (trekkingowych), liniom lotniczym w celu wystawienia biletów lotniczych, hotelom w celu rezerwacji noclegów.

Jak wygląda kontakt z nami?

Adres email: rodo@trampingi.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.

 

Po przez korzystanie ze strony www.trampingi.pl

Formularz newslettera:

Zebrane adresy email nie będą udostępniane osobom trzecim, ani wykorzystywane do innych celów niż: wysłanie informacji o zmianach na stronie internetowej biura, aktualnych ofert wyjazdowych, nowych ciekawostek z Nepalu. W każdej chwili można wypisać się z newslettera.

Częstotliwość wysyłania informacji: średnio 1-3 na miesiąc.

Użytkownik ma prawo do edytowania lub usuwanięcia swojego adresu email.

Administratorem przetwarzania danych jest Freshmail.

 

Strona www.trampingi.pl

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies, tzw popularnie ciasteczka. Służą one do pobrania danych statystycznych Twojej przeglądarki internetowej, podczas korzystania z naszej strony. Podczas jej przeglądania automatycznie zostają zbierane dane dotyczące np.: adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, itp. Dzięki tym danym uzyskujemy informacje, które możemy wykorzystać do ulepszenia naszej strony, np poprawić rozdzielczość, zmienić układ strony, zmienić treść pod względem najczęstszych zapytań itp.

 

Ciasteczka oraz żadne aplikacje na naszej stronie nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych. Podczas Twojego pobytu na naszym portalu pozostajesz anonimowy oraz nasza strona poza cookies nie zapisuje niczego na Twoim komputerze. Także Ty nie zostawiasz nigdzie Twoich prywatnych danych. Stąd nie ma potrzeby, aby nasza strona była zabezpieczona protokołem SSL.

 

Jakie inne dane są zbierane :

  • po przez wysłanie emaila do nas z gotowego formualrza zbieramy informację o Twoim adresie email. Email ten nie jest wykorzystywany do żadnych innych celów niż korespondencja z Tobą. Nie jest używany do przesyłania jakichkolwiek informacji handlowych (niezamówionych) czy udostępniany innym podmiotom. Nie jest także zapisywany w lokalnej książce adresowej. Chyba, że zostanie wyrażona osobna zgoda na otrzymywanie emaili marketingowych.
  • po przez Twoją obecność na naszej stronie www.trampingi.pl : Trekking Team wykorzystuje równeiż zewnętrzne cookies, które nie należą do nas, ale są nam potrzebne w poniższych celach :

 

 

  • korzystanie z platform reklamowych zawartych na stornie www.trampingi.pl : zakup ubezpieczeń AXA (administrator: AXA TUiR SA Warszawa) oraz booking.com (Booking.com B.V zarejestrowana w Amsterdamie, Holandia). Te witryny mogą mieć takżę dostęp do danych statystycznych takich jak Twoj adres IP z przekierowania.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

 

Pliki cookies można zablokować i usunąć w zakładce ustawienia prywatności w Twojej przeglądarce.

 

 

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki korzystania ze strony www.trampingi.pl o czym poinformujemy w tej zakładce.

 

Prawa autorskie do tekstów i zdjęć

 

 Wszystkie programy przedstawione na naszej stronie są propozycją oferty do zrealizowania i są na zamówienie

(chyba, że zaznaczono inaczej)

Programy można modyfikować, łączyć, rozszerzać, skracać,

możemy je dostosować pod Państwa indywidualne prośby i potrzeby.

Aby otrzymać ofertę należy wysłać do nas zapytanie pocztą elektroniczną,

dopiero nasza odpowiedź łącznie z kalkulacją imprezy będzie stanowiła ofertę w myśl kodeksu cywilnego.

 

Opublikowane na stronie materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że Trekking Team spełnia wymogi prawne odnośnie organizowania imprez turystycznych

Fotografie i tekst na stronie

 

 Prezentowane zdjęcia Doliny Kathmandu oraz Doliny Langtang zostały zrobione w latach 2001-2014

   i nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu po trzęsieniach ziemi 2015r. Będą one sukcesywnie aktualizowane. 

 

 • Powielanie tekstów w dowolnej formie w całości lub we fragmentach oraz zdjęć i mapek (planów) bez naszej zgody jest zabronione. Teksty są naszego autorstwa i stanowią własność Trekking Team. Powielanie również formy graficznej i technicznej strony bez logotypu oraz jej elementów stanowi naruszenie praw autorskich.
 • Jeżeli nie zaznaczono źródła fotografii lub innego obiektu na stronie, to wszystkie zdjęcia są autorstwa:. Marek Durbas, Jarosław Durbas. Trekking Team posiada prawa autorskie do wszystkich pozostałych zdjęć umieszczonych na stronie.
 • Wykorzystywanie zdjęć do celów komercyjnych bez zgody autorów zabronione. Publikacja zdjęć do celów prywatnych (facebook, blog własna strona www) jest dopuszczalna pod warunkiem podania źródła.
 • Zabrania się kadrowania zdjęć lub usuwania logotypu

Inne

 

 • Programy rezerwacyjne umieszczone na stronie www nie są własnością Trekking Team i strona trampingi.pl stanowi jedynie platformę reklamową. W przypadku jakichkolwiek zapytań lub reklamacji prosimy o kontakt podany w rezerwacji lub na bilecie (polisie). Trekking Team nie dokonuję i nie pośredniczy w transferze płatności poprzez powyższe programy rezerwacyjne.

 

 • Informujemy, że numer konta firmowego, znajdujący się na stronie, należy do Trekking Team. Konto założone jest w banku millenium, które zgodnie z regulaminem kont firmowych, pobiera prowizję od wpłaty gotówkowej na konto w oddziale banku.